Kulturherbst Kärnten - Logo for Facebook

Brauchtum Heimat Tradition

žirija

KULTURA ZA VSE

Neodvisna žirija je že drugič izbrala jesenske kulturne prireditve s celotne avstrijske Koroške, ki so v znamenju tradicije in sodobnosti. Ponovno se je pokazalo, kako raznoliko je naše kulturno življenje. Po uspešnem začetku v lanskem letu ima tudi tokrat prednost pristna živa ljudska kultura, ki ohranja kulturno dediščino dežele in poudarja regionalne posebnosti.

KULTURNA JESEN AVSTRIJSKE KOROŠKE bo letos ob težišču Običaji. Domovina. Tradicija ubrala tudi vsebinsko nove poti. V rubriki Umetnost. Kultura. Inovacije bodo prvič predstavljene številne kulturne institucije in pobude, ka-terih namen je odpraviti samovoljno razlikovanje med visoko in ljudsko kulturo.

Domačini in gostje lahko na tradicionalnih vaških prazno-vanjih, sejmih na travniku in prireditvah s pristnimi običaji v različnih regijah avstrijske Koroške odkrivajo veliko novega o umetnosti in kulturi. Široka ponudba namreč obsega tako glasbo, likovno umetnost, gledališke predstave, vanjo pa so vključeni tudi gradbeni spomeniki. Na ta način je predstavljena zanimiva regionalna kulturna ponudba, ki jo lahko, poleg obiska ljudskih praznovanj, preprosto najdete v svoji bližini. S pomočjo pregleda na koncu tega programskega zvezka si lahko vsi, ki jih to področje zanima, ustvarijo tudi povsem svoje »kulturne poti« po deželi.

Žirija je tudi letos imela nalogo, da se na podlagi danih kriterijev – trajnosti, regionalnosti in pristnosti – odloči za »kakovost namesto količine«.

Upamo, da bomo z izbiro ljudskih kulturnih dogodkov in njim pripadajočih napotkov približali bogato in pogosto edinstveno jesensko kulturno ponudbo dežele še širši javnosti.

 • OTTOWITZ_Arthur

  prof. Arthur Ottowitz

  vodja Muzeja Wernerja Berga v Pliberku
  Koroška ima priložnost, da se umesti na evropski kulturni zemljevid kot ena izmed najbolj raznolikih kulturnih pokrajin. Kulturo v vseh različnih izraznih oblikah je pri nas mogoče najti na najvišjem nivoju, na najrazličnejših krajih, v neverjetnem obsegu, tako je le še v malo kateri drugi regiji. Kulturna jesen naj pripomore k zavedanju tega dejstva in tudi odpravi nedopustno ločevanje med ljudsko in visoko kulturo, ki sta medsebojno pogojeni.
 • STURM_Ulli

  Ulli Sturm

  kuratorka kulturnega programa Transformale, umetnostna zgodovinarka, zunanja sodelavka Univerze v Celovcu
  Ubrana pot depolitizacije ljudske kulture v primerjavi z visoko kulturo je s pobudo KULTURNE JESENI AVSTRIJSKE KOROŠKE namesto količine prinesla več kakovosti. Avstrijska Koroška se lahko predstavlja kot dežela vseh vej kulture in je lahko ponosna na raznoliko in kakovostno kulturno ponudbo v številnih regijah, ki je na voljo tako domačinom, kot gostom.
 • ORTNER_Getrude

  Gertrude Ortner

  oddelek za razvoj blagovnih znamk turistične organizacije Kärnten Werbung
  Kulturne korenine avstrijske Koroške s koroško pesmijo in številnimi zbori, pristnimi običaji in oživljeno tradicijo vodijo do dobrega dela v skupnem prostoru identitete regije Alpe-Jadran. Za privlačnost turistične dežele avstrijske Koroške je pomembno, da se ta napeta kulturna raznovrstnost visoke kakovosti še intenzivneje oživi. Tema kulture z vsemi svojimi izrazi – od ljudske kulture pa vse do sodobne umetnosti – je, še posebej jeseni, vedno bolj odločujoč dejavnik pri izbiri dopustniške destinacije.
 • KUSEJ_Veronika

  Veronika Kušej

  zasebna Volbankova ustanova, organizatorka lutkovnega festivala Cikl-Cakl v Šmihelu/St. Michael
  Ljudska kultura se vse prevečkrat povezuje samo z običaji in tradicijo. Zame je ljudska kultura skupni imenovalec številnih izrazov in oblik kulturnega, kreativnega ustvarjanja vsakega posameznika, kot tudi večjega števila ljudi. Zaznamuje in izraža nas kot ljudi in narod. Kot koroški Slovenki so mi bile vrednote tradicije in domovine položene že v zibko. Menim, da je ohranjanje običajev in tradicije zelo pomembno. Posloviti se od zastarelih vzorcev in mišljenja je vrlina samorefleksije in zelo pomembno dejanje za ustvarjanje novih, sodobnih izraznih oblik, ki se lahko nato zopet razvijejo v tradicijo. Kultura me določuje in zaradi tega sem to jaz.
 • ZLANABITNIG_Bernhard

  prof. Bernhard Zlanabitnig

  umetniški vodja glasbenih tednov Milje/Millstatt, zborovodja: Carinthia Chor Millstatt, Sängerrunde Tangern, predsednik sveta za glasbo Koroške pevske zveze (Kärntner Sängerbund)
  Izraz kultura izvira iz latinske besede »cultura«; slednja pomeni »obdelovanje, skrb, poljedelstvo« in v najširšem smislu zajema vse, kar človek ustvari sam. Ob pogledu na raznolikost dogodkov kulturne jeseni smo lahko ponosni na svoje kulturno življenje v deželi, na tradicijo, kot tudi na nove ideje in aktivnosti!
 • SCHINNERL_Heimo

  Dr. Heimo Schinnerl

  etnograf
  Kultura je odraz celote človeške manifestacije življenja v stvarni, duhovni in družbeni obliki. Ljudska kultura je kultura vsakdana.
 • SCHUSTER_Erika

  dr. Erika Schuster

  direktorica kulturne pobude Kulturinitiative Gmünd
  Kultura naše dežele je neizmerno bogata in zaradi tega je bogata tudi kakovost življenja! Odločitev, da pri izbiri prireditev kulturne jeseni avstrijske Koroške združimo domačo ljudsko kulturo, torej običaje, domovino, tradicijo, s področji umetnosti, kulture in inovacij je pravilna in nakazuje pravo smer. Pričujoč, obsežen kompendij omogoča vsem v naši deželi, ki jih kultura zanima, da si najprej ustvarijo dober pregled celotne jesenske kulturne ponudbe na avstrijskem Koroškem in nato izbirajo iz obširne ponudbe. In zagotovo se za vsakogar najde nekaj!
 • KUHN_Viola

  Viola Kuhn-Puschautz

  vodja arhiva Koroškega urada za ljudske pesmi (Kärntner Volksliedwerk) in dolgoletna vodja celovškega združenja Mozartgemeinde Klagenfurt
  V delu žirije sem jasno zaznala spremembo in bila sem zadovoljna, da smo s somišljeniki lahko razvili koncept, s pomočjo katerega lahko sonce kulture brez kakršnega koli vrednotenja in političnega prizvoka ponovno zasije!
 • TSCHAITSCHMANN_Klaus

  dipl. ped. Klaus Tschaitschmann

  projektni vodja Kulturne jeseni avstrijske Koroške v Uradu Koroške deželne vlade – oddelek 6, pododdelek za ljudsko kulturo in običaje
  Pričujoč program je obsežen pregled jesenske kulturne ponudbe na avstrijskem Koroškem. Še posebej me veseli, da sem lahko spremljal ta proces skupnega odkrivanja med kulturnimi ustvarjalci z vseh področij. Ob vsem spoštovanju za vsakega posameznika in posameznico, ki se kulturno udejstvuje na kakršen koli način, si lahko obetamo, da bosta obojestransko spoštovanje in priznavanje tradicionalnega, kot tudi sodobnega kulturnega ustvarjanja postala samoumevna. Vse to je naša kultura!
 •  

  Mag. Mario Waste

  vodenje projektov in trženje v URADU KOROŠKE DEŽELNE VLADE, oddelek 6 (Kompetenčni center za izobraževanje, generacije in kulturo) – pododdelek za ljudsko kulturo in običaje
  Pojem kulture je treba zastaviti zelo široko in mora obsežno izražati številna življenjska in oblikovna področja. Zaradi tega sta združevanje in hkratna predstavitev dejavnosti s področja »Običajev. Domovine. Tradicije« in »Umetnosti. Kulture. Inovacij« pravilen pristop, ki ga je treba nadaljevati tudi v prihodnje. Brez opustitve identitete specifičnosti je treba dati prednost povezovalnim elementom pred ločevalnimi – to dejanje bo v prihodnje vodilo v poglobljene vpoglede in bogate razglede.